Dags för motioner!

Vi närmar oss stämman 2016 som äger rum den 1/6  (formell kallelse kommer närmare stämman). Sista dag för inlämning av motioner är den 24/4. Detta datumet har valts så att vi i styrelsen ska ha möjlighet att gå igenom eventuella motioner och förberedda oss inför stämman.

Vi ser gärna att många engagerar sig och lämnar in motioner, detta är viktigt för organisationens funktion. Medlemmarnas engagemang är viktigt och genom en motion så har du chans att påverka din boendemiljö och din boendeekonomi.

Motionerna kan t.ex. handla om;

 • stadgeändringar
 • ekonomifrågor
 • information
 • demokratifrågor
 • insynsfrågor
 • förtroendevaldas uppgifter och redovisning av dessa
 • uppdrag till styrelsen
 • vilka frågor styrelsen ska driva
 • osv.

Beståndsdelarna i motionen bör vara:

 1. Rubrik som sammanfattar vad motionen handlar om – kort, informativ och tydlig.
 2. Sammanfattning – kort introduktion av problemet samt rekommendation.
 3. Bakgrund med ev. frågeställningar.
  Beskriv problemet och behov av lösning;
  – Vad är anledningen till att denna motion behöver ställas?
  – Ange vilka bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget.
  – Beskriv eventuella möjligheter och hinder.
 4. Bedömning.
  Föreslå en lösning på frågan och beskriv hur lösningen svarar mot behovet.
 5. Yrkande – Förslag till beslut
  Vad exakt ska beslutas enligt Din rekommendation?
  Försök att formulera dig exakt så som du vill att det sedan ska stå i stämmoprotokollet, så att det inte finns någon risk för missförstånd eller feltolkningar av din formulering (viktig punkt!).
  Lämna om möjligt förslag på eventuella riktlinjer för genomförandet och ev. alternativa genomföranden.
  Ge om möjligt förslag på alternativa beslut.
 6. Avsluta med namn/lägenhetsnummer och datum (inkludera gärna kontaktinformation ifall vi behöver be om kompletterande information)

Motionen lämnas skriftligt i föreningens brevlåda på Sköntorpsvägen 7 senast 24/4. I samband med att kallelsen och dagordning delas ut kommer även inkomna motioner att delas ut.

Styrelsen ser gärna att de som lämnar in motioner även deltar i stämman ifall det finns något som behövs klargöras eller förtydligas.

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera