Information till medlemmar

Behöver du ett utdrag ur lägenhetsregistret?
Binette sköter föreningens lägenhetsregister, behöver du ett utdrag till banken eller liknande ska ni därför kontakta Binettes kundtjänst direkt.

Årsredovisningar
Årsredovisning 2011