Information till medlemmar

Behöver du ett utdrag ur lägenhetsregistret?
Rådrum AB sköter föreningens lägenhetsregister, behöver du ett utdrag till banken eller liknande ska ni därför kontakta Rådrums kundtjänst direkt.