Om föreningen

Föreningens samarbetspartners

Ekonomisk förvaltare: Rådrum AB
Inkasso: Intrum Justitia (via Rådrum AB)
Fastighetsförvaltare: ADB Fastighetsservice
Försäkringsbolag: Trygghansa (Försäkringsnummer 25-0662173-04) – kollektiv bostadsrättsförsäkring ingår
Internet/TV/Telefoni leverantör: Telia
Parkeringsentreprenör: Mobil Park/Q-Park
Avläsning av varmvatten: Minol
Föreningen är medlem i Bostadsrätterna

Energideklaration: Arbetet pågår med energideklaration, förväntas bli klar under 2016

Föreningens stadgar: Ladda ner
Föreningens ekonomiska plan: Ladda ner

Årsredovisningar

Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2015

Protokoll från föreningsstämma

Föreningsstämma 2012
Föreningsstämma 2013
Föreningsstämma 2014
Föreningsstämma (extra) 2015
Föreningsstämma 2015