El & Jordfelsbrytare

Varje lägenhet är utrustad med ett eget elcentralskåp där elen kommer in i bostaden. Här sitter huvudsäkringen för lägenheten och de olika automatsäkringarna. När en säkring är tillslagen pekar brytaren uppåt och om den har löst ut så pekar brytaren neråt. Du behöver aldrig byta någon automatsäkringen utan återställer den enkelt genom att trycka brytaren uppåt. I elskåpet finns ett schema där du kan utläsa säkringens funktion. Om en säkring löser ut, gör en felsökningen av utrustning som du har inkopplad först innan du slår på den igen. Lägenheternas elmätare är placerade i husets el-central i källarna, fjärravläsning av elförbruknings sker automatiskt av din elleverantör. I husets elcentral sitter också huvudsäkringar för lägenheten som ibland kan lösa ut. Extra säkringar finns i elcentralen om en säkring behövs bytas.

För din och andras säkerhet ska elarbeten alltid utföras av auktoriserad elektriker, detta är även viktigt ur försäkringssynpunkt.

Jordfelsbrytare
Varje lägenhet är utrustad med en jordfelsbrytare i sin el-central. Jordfelsbrytaren bör kontrolleras med cirka 1 månads intervall genom att trycka in provknappen för att vara säker på att den är funktionsduglig.

Om jordfelsbrytaren har löst ut prova först slå till den igen. Om den inte löser ut igen så tyder det på att det var ett tillfälligt problem. Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter du har slagit till den igen så koppla ifrån samtliga automatsäkringar innan du slår till den igen. Efter du har slagit till jordfelsbrytaren, aktivera automatsäkringarna en åt gången tills den löser ut igen. Då vet du vilken säkring som är problemet och kan kontrollera all utrustning som är inkopplad. Ta hjälp av elektriker om det är fel på jordfelsbrytaren eller elcentralen.

För mer information om jordfelsbrytaren, se informationsblad i lägenhetens skötselpärm eller informationen på insidan av el-centralen.