Fasad, Balkong & Uteplats

Husen har putsade fasader med ett tätskikt som ska säkerställa att fukt inte tar sig in i väggen. Det är därför viktigt att vara varsam och inte skada fasaden samt inte göra hål i putsen/fasaden. Eftersom det är bostadsrättsföreningen som äger husen ska all form av håltagning i fasaden/balkongen först godkännas skriftligt av styrelsen. På grund av garaget och dess bjälklag är det inte tillåtet att gräva på uteplatser eller gården.

Markiser
Uppsättning av markiser ska alltid godkännas skriftligt av styrelsen. Markisen ska passa till huset och vara i Sandatex nr 929 alternativt 407/926 (både ljusgrå). Styrelsen kräver att en behörig montör anlitas samt att du som lägenhetsinnehavare står för regelbundet underhåll och tar ansvar för att ingen skada sker på fasaden.

Även balkonginklädnad ska vara i Sandatex nr 929 eller 407/926.