Mäklarinformation

I samband med försäljning/överlåtelse hänvisar styrelsen först och främst till säljaren, stadgarna, tidigare årsredovisningar samt information här på hemsidan. För frågor som inte inte kan besvaras av säljaren eller tillgängliga dokument går det bra att kontakta styrelsen under Kontakt. Vi ber om förståelse för att vi gör styrelsearbetet på vår fritid, att vi inte alltid har möjlighet att svara under kontorstid och att svaret ibland kan dröja några dagar.

För alla frågor angående pantsättning och mäklarbilder hänvisar vi alltid till kundtjänst hos vår ekonomiska förvaltare, Nabo (https://nabo.se)

I samband med överlåtelse vill föreningen ha 1 exemplar av köpekontrakt (original) samt 1 exemplar av ansökan om medlemskap , detta gäller utöver de papperna som mäklare/säljare önskar i retur. För papper som önskas i retur ska ett förfrankerat och adresserat kuvert bifogas. Vi har inte möjlighet att skicka svar på medlemsansökan via fax. Tänk på att köparen får tillgång till befintliga avier som ska betalas för att undvika påminnelseavgifter!

Ansökan om medlemskap och köpekontrakt ska skickas till:
Brf Sköntorpshöjden
Föreningens brevlåda
Sköntorpsvägen 7
12038 Årsta

Efter föreningen mottagit överlåtelsepapperna tas en kreditupplysning på köparna. För att påskynda processen kan mäklare i samband med försäljning bifoga egen kreditupplysning på köparen. Vid låg inkomst rekommenderas det även att bifoga intyg över arbete. Medlemsansökan behandlas normalt inom en månad.

Vi ber mäklaren upplysa köpare att varmvattenförbrukningen faktureras kvartalsvis i efterskott och i samband med flytt får säljare och köpare komma överens vem som ska betala vad.