Om föreningen

Föreningens samarbetspartners

Ekonomisk förvaltare: Nabo AB
Inkasso: Intrum Justitia (via Nabo AB)
Fastighetsförvaltare: ADB Fastighetsservice
Försäkringsbolag: Trygg Hansa (Försäkringsnummer 25-0662173-04) – kollektiv bostadsrättsförsäkring ingår
Internet/TV/Telefoni leverantör: Telia
Parkeringsentreprenör: Aimo Park
Avläsning av varmvatten: Minol
Föreningen är medlem i Bostadsrätterna

Energideklaration gjord 2018

Föreningens stadgar: Ladda ner
Föreningens ekonomiska plan: Ladda ner

Årsredovisningar

Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2019

Protokoll från föreningsstämma

Föreningsstämma 2012
Föreningsstämma 2013
Föreningsstämma 2014
Föreningsstämma (extra) 2015
Föreningsstämma 2015
Föreningsstämma 2016
Föreningsstämma 2017
Föreningsstämma 2018
Föreningsstämma 2019
Föreningsstämma 2020