Föreskrifter för garage och parkeringsplatser

 • Hyresgästen får inte använda parkeringsplats för uppställning av mer än ett (1) fordon.
 • Fordonet får endast uppställas inom markerad, numrerad och uthyrd plats.
 • Service eller reparation av fordonet, liksom biltvätt, får inte förekomma på parkeringsplatsen eller inom parkeringsanläggningen/garaget. Detta gäller även gästparkeringen.
 • Vid avflyttning ska hyresgästen, om inte annat avtalas, bortföra sin egendom, återställa det upplåtna objektet i godtagbart skick samt rengöra det noggrant.
 • Befintliga eluttag i garaget får ej användas till motorvärmare, batteriladdare eller liknande.
 • Rökning i garaget är absolut förbjudet.
 • Andrahandsuthyrning av garageplatser är ej tillåtet.
 • Hyresgästen får inte förvara annan egendom på platsen.
 • Hyresgäst är skyldig att snarast rapportera eventuella fel i garaget till parkeringsbolag eller fastighetsskötare, detta inkluderar garageportar som inte stängs eller lås som inte fungerar.
 • Det är inte tillåtet att åka ner i garaget med släpvagn.
 • Vid städdagar ska hyresgäster flytta sina bilar för att göra städningen möjlig