Vatten, värme & ventilation

Bostadsrättsföreningen är ansluten till fjärrvärmenätet. I föreningens central värms både tappvarmvattnet och vattnet till radiatorerna. Ifrån centralen leds det uppvärma vattnet till varje hus/lägenhet. Temperaturen på radiatorvattnet regleras av hur varmt det är utomhus och systemet är inställt på för att ge en temperatur på ca 21 grader. Varje element är utrustad med en termostatventil, denna känner av rummets temperatur så det är viktigt att den inte täcks över. Via denna termostaten kan du också själv reglera rumstemperaturen till viss del.

Om radiatorerna är kalla fast termostatventilen är öppen och rummet är kallt kan det bero på luft i radiatorsystemet. Då kan radiatorerna behöva luftas. Detta ska ska i samråd med föreningen eftersom nytt vatten behöver tillföras till systemet vid luftningen. Kontakta fastighetsskötaren/förvaltaren om du misstänker luft i elementen.

Varmvattenförbrukning
Varje lägenhet är utrustad med en mätare för att kunna mäta förbrukningen av varmvatten som sen faktureras till lägenhetsinnehavaren. Varmvattnet faktureras kvartalsvis i efterskott och i samband med flytt löser den nya och gamla ägaren vem som ska betala vad. Nuvarande kostnad är 36 kr/kbm. Den 1/1 2015 justeras kostnaden till 37 kr/kbm.

Vill man själv kontrollera sin förbrukning av varmvatten så går det att läsa av mätaren själv. Mätaren sitter i de flesta lägenheterna i klädkammaren.

Varmvattenförbrukning mäts av ett företag som heter Minol. Då och då kan det vara aktuellt med service på varmvattenmätaren. Om detta blir aktuellt kommer berörda lägenheter att aviseras av Minol. I det fall Minol inte får tillträde till lägenheten vid det tillfälle som aviserats kommer en avgift att debiteras den boende (för närvarande 550 exkl moms). Ingen avgift tas ut i de fall de boende kontaktar Minol i god tid  för att ändra tid.

Ventilation
Husen är utrustade med ett mekaniskt frånluftssystem (FX-system). En fläkt suger ut luften via badrum, toalett och kök. Ny luft tas in genom luftintag bakom radiatorerna i sovrummen och i vardagdsrummet. På vägen in värms luften upp av radiatorerna. För att inte förlora värme passerar luften som sugs ut ur lägenheten en värmeväxlare som tillsammans med en värmepump återvinner värmen.

Luftintagen och  luftutsugen är nogrannt injusterade för att luftmängderna ska vara rätt i lägenheterna. Det är viktigt att inte ändra dessa då det kan ge ökad uppvärmningskostnad, problem med drag och i värsta fall fuktskador.

Filter
Luftintagen i sovrummen och vardagsrummet är utrustade med filter för att rena luften som kommer in. Detta filter är av klass F7 (EU 7) och ska hindra pollen och föroreningar. Detta filter bör rengöras med dammsugare regelbundet och bytas minst varannat år. Det är lägenhetsinnehavarens ansvar att se till så att dessa filterna inte är igensatta och hindrar ventilationen. För mer information, se skötselanvisningar i lägenhetens skötselpärm.