Styrelsen

Styrelsen består av 4 ledamöter och 4 suppleanter ifrån de boende. Styrelsen har anlitat Nabo  för ekonomisk förvaltning. För den tekniska förvaltningen finns ett avtal med ADB Fastighetsservice.

Styrelsen har vanligtvis möte ungefär var fjärde vecka och träffas då i det styrelserum som finns på plan -1 på Sköntorpsvägen 7. I samband med detta finns det möjlighet att träffa styrelsen och ställa frågor. För att komma i kontakt med styrelsen går det också bra att använda kontaktformuläret eller lämna ett meddelande i föreningens brevlåda på Sköntorpsvägen 7.