Trivselregler

Klicka här för att ladda ner trivselreglerna som ett dokument.

Trivselreglerna är beslutade av styrelsen den 2012-01-23 och skall ses som ett komplement till stadgarna för föreningen.

Allmänt
Vi har alla ett gemensamt ansvar att ta hand om föreningens egendom. Kostnader för reparation och extra underhåll drabbar oss alla i form av höjda månadsavgifter. Alla bostadsrättsinnehavare måste ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg för att täcka alla eventualiteter.

Vid skada eller fel på fastigheten, kontakta felanmälan. Undvik jourutryckning om det inte rör sig om akuta fel.

Säkerhet
Kontrollera att portar och dörrar stängs ordentligt efter dig i byggnaderna. Vid problem, kontakta felanmälan så snart som möjligt. Lämna inte dörrar öppna och släpp inte in okända personer i byggnaderna.

Ur brandsäkerhetssynpunkt är det inte tillåtet med rökning i de allmänna utrymmena. Ur brandsäkerhetssynpunkt men också ur städsynpunkt är det inte heller tillåtet att förvara eller ställa saker i trapphuset.  Entrémattor ska placeras inuti lägenheten och barnvagnar och cyklar ska placeras i avsatta utrymmen eller i lägenheterna. Sopor får inte ställas i trappuppgångarna eller i entréerna, även om det bara är tillfälligt.

Det är förbjudet att avfyra fyrverkerier och smällare inom föreningens område.

Balkonger och uteplatser
Vid aktiviteter på balkong eller uteplats, ta hänsyn till dina grannar. Grillning är tillåten med el- eller gasolgrill (ej kolgrill) förutsatt att ni inte stör era grannar. Förvara gasoltuber i enlighet med gällande regler. Ha gärna växter på din balkong, men placera blomlådor på insidan av balkongen och var försiktig när du vattnar dina blommor så att vattnet inte hamnar på balkongen under eran. Det är inte tillåtet att skaka mattor, kuddar och liknande på balkongen. I samband med snöfall ska området närmast fasaden på balkongen eller uteplatsen hållas fritt från snö så gott det går för att undvika att fukt tar sig in i fasaden.

Det är inte tillåtet att göra ingrepp eller fästa saker på fasaden eller i balkongen. Markiser på balkong får sättas upp förutsatt att tillstånd först inhämtats av styrelsen, att arbetet utförs fackmannamässigt och att någon av de godkända färgerna används. Inglassning av balkong eller uteplatser är inte tillåtet.

Det är inte tillåtet att mata fåglar på balkong, uteplats eller kring husen då detta lockar till sig skadedjur.

Gemensamma utrymmen, förråd och gården
Barnvagnar, cyklar och rullstolar ska förvaras i avsatta utrymmen. Använd lås och var noga med att stänga dörrarna ordentligt efter dig.

Övrig förvaring får endast ske i för varje lägenhet avsatt källarförråd, ingen förvaring får ske i gångar eller andra utrymmen. Observera att brandfarliga varor inte får förvaras i källarutrymmen. De lägenheter som har ett förråd med röklucka är skyldiga att ha minst en halv meter fritt utrymme framför/under denna. Använd ordentliga lås för att hindra att någon tar sig in i ert källarförråd.

Avfallshantering
Tidningar/papper, kartonger, plastförpackningar, glasförpackningar, metallförpackningar, lampor/lysrör samt batterier slängs i avsedda kärl i soprummet på Sköntorpsvägen 5. Skölj ur förpackningarna och komprimera dem så mycket det går. Hushållssopor slängs i sopnedkasten på gården.

Alla avfallsbehållare töms regelbundet men undvik att överfylla sopkärlen då sophanterarna inte tömmer överfyllda kärl. Släng då hellre förpackningar och papper i hushållssoporna tills kärlen blivit tömda. Det är viktigt att avfallet läggs i rätt behållare då sophanterarna inte är skyldiga att tömma kärl med felsorterat avfall.

Grovsopor får inte ställas i soprummet eller i andra gemensamma utrymmen utan ska lämnas på plats anvisad av kommunen. Grovsopor inkluderar allt som det inte finns ett specifikt kärl för, t.ex. kläder, alla sorters möbler och leksaker men även glas och metallföremål som inte är förpackningar.

Husdjur
Hundar och katter ska vara kopplade inom föreningens område och hållas borta från sandlådor och lekplats. Plocka alltid upp efter husdjuren. För övriga regler, se den kommunala ordningsstadgan.

Störningar
Alla boende ska visa hänsyn till sina grannar. Undvik i största möjliga mån störande aktiviteter. Detta är särskilt viktigt mellan klockan 22:00 och 07:00. Undvik kraftigt störande aktiviteter (borrning, hamrande, sågning osv.) innan 08:00 och efter 20:00. Om sådana aktiviteter måsta utföras på helger ska de begränsas till mellan 10:00 och 17:00.

Det är du som är bostadsrättsinnehavare som är ansvarig för alla störningar som orsakas av dig eller dina gäster. Detta gäller både i lägenheten men även på balkong/uteplats och gården. Skall du ha fest eller planerar renovering eller liknande, informera gärna dina kringboende så att de är medvetna.

Om du blir störd av en granne, kontakta då i första hand grannen som stör så att de är medvetna om problemet. Kontakta styrelsen vid upprepade störningar. De som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarliga fall bli av med sin bostadsrätt.

Klicka här för att ladda ner trivselreglerna som ett dokument.