Försäkring för föreningen och medlemmar

Föreningen är försäkrad via TryggHansa, försäkringsnummer 25-0662173-04. Försäkringen omfattar sanering mot skadedjur och ohyra i lägenheter utan någon självrisk.

I försäkringen ingår också en kollektiv bostadsrättsförsäkring. Denna gäller för egendomsskada i bostadsrättslägenheten (Vilkor: TryggHansa vilkor för Boendeförsäkring 2013-04-01 avsnitt A, B, C, E,F, G. I de delar som avser Bostadsrättsförsäkring). Grundsjälvrisken är 1500. Mer information om försäkringen finns i följande informationsmaterial ifrån TryggHansa: Bostadsrättshavares egendom (Observera dock att nivån på självrisken är annorlunda).

Vid försäkringsärende, kontakta TryggHansa på tel 0771 – 111 110 eller se http://www.trygghansa.se/ för mer information