Andrahandsuthyrning

En lägenhet får endast upplåtas i andra hand om styrelsen gett sitt samtycke (§30 i föreningens stadgar). Ansökan om tillstånd görs skriftligen på föreningens blankett för andrahandsuthyrning. Ifylld blankett lämnas i 2 exemplar i föreningens brevlåda på Sköntorpsvägen 7 och behandlas av styrelsen på nästkommande styrelsemöte.

Godkända skäl för andrahandsuthyrning är tillfälligt jobb eller studier på annan ort, militärtjänstgöring eller provbo med sambo. Styrelsen lämnar normalt bara godkännande för andrahandsuthyrning 12 månader åt gången.

Vissa banker kan kräva att de ger godkännande till andrahandsuthyrning ifall de lånat ut pengar till lägenheten, kontakta din/er bank för att få information om vad som gäller i just ert fall.

Klicka här för att ladda ner blanketten för andrahandsuthyrning.