Bredband, TV & Telefoni

Föreningen har ett avtal med Telia om leverans av så kallad Triple play (Bredband, digital TV och telefoni). Bredband/Internet (100/10 Mbit/s) och TV (basutbud) ingår tills vidare i månadsavgiften medan telefoni tecknas med Telia direkt. Vill du ha snabbare bredband/internet eller fler kanaler så kontaktar du Telia. Det är i dagsläget inte möjligt att byta till någon annan leverantör.

Till varje lägenhet hör 2 digitalboxar samt utrustning för bredband/internet (utrustningen i IT-skåpet). Observera att dessa är kopplade till föreningens avtal med Telia, du får alltså inte lov att ta med dem när du flyttar eller slänga dem.

IT skåpet
I IT-skåpet hittar du den router som ger dig tillgång till internet. På insidan av skåpet finns information om det trådlösa nätverket. Där finns också flera numrerade uttag där du själv kan ändra till vilka uttag du vill ha TV och bredband. För mer information om IT-skåpet, se Skötselpärmen som tillhör lägenheten.

Vid problem med digitalboxar, router eller telefoni, kontakta Telia

Det är i vissa fall möjligt att få en ny router som ersättning för den router som fanns i lägenheterna från början. Det kan ge en bättre anslutning om man upplever problem med sin anslutning. Kontakta alltid Telia vid problem med anslutningen.

I vissa fall kan dörrarna till IT-skåpet påverka det trådlösa nätverket. Man kan då prova att öppna eller ta bort dörren. Man kan också placera routern någon annanstans i lägenheten för bättre mottagning.